Duyurular

Doktora ve Sanatta Yeterlik Öğrencilerine Duyuru

Son Güncelleme Tarihi : 07.12.2016 10:19:25

 13/04/2016 tarih ve 522 saylı Senato Kararı

Doktora öğrencilerinin doktora tez savunma sınavına girmeden önce Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Education Resources Information Center, Science Citation Index Expanded kapsamında olan, uluslararası alan indekslerince taranan dergilerde yada ULAKBİM veri tabanından yer alan ulusal hakemli dergilerde kabul edilmiş/yayınlanmış en az 1 makale ve Ulusal veya Uluslararası Kongre ve Sempozyum gibi bilimsel etkinliklerde poster veya sözlü olarak sunulmuş en az 1 bildirisinin olması gerekir.

Bu yayınları doktora kayıt tarihinden sonra kendisi veya danışmanı ile birlikte yapması, birinci veya ikinci yazar olması şarttır. Yüksek lisans tezinin yayın haline getirilmiş olması bu kapsamda değerlendirilemez.

Bu yayın şartları 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.
 
Lisansüstü Başvuru Ön Şartları

Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Bağlantılar
Yukarı Çık