Duyurular

VI. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu Duyurusu

Son Güncelleme Tarihi : 16.11.2017 15:30:12

Enstitümüz tarafından düzenlenen

VI. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu

 

            Lisansüstü tez aşamasındaki öğrencilerimizin Posterli katılımı ile gerçekleşecektir.

 

            Sempozyum için detaylı bilgiler aşağıda mevcuttur.

 

Yer                : Atatürk Kültür Merkezi Fuaye Alanı

Tarih              :13 Aralık 2017

Saat               :14:00 - 18:00

 

            Kayıt :

Sempozyumda Poster sunmak isteyen öğrenciler en geç 01 Aralık 2017 tarihine kadar ekteki şablonu noksansız olarak doldurup belgenin ens-fen@mu.edu.tr e-posta adresine gönderilmiş olması gerekmektedir. Poster sunum dili için bir kısıtlama yoktur (Türkçe/İngilizce). Sempozyum katılımcı listesinin ve kitapçığının oluşturulmasında sorun yaşanmaması için ilgili tarihe dikkat edilmesini rica ederiz.

            Katılım :

Öğrencilere posterleri için 100 cm x 125 cm (en x boy) bir alan temin edilecektir. Posterlerin asılması için iğne/raptiye sağlanacaktır. Posterler 13 Aralık 2017 günü 14:00'a kadar asılacak ve 18:00’dan sonra katılımcılar tarafından toplanılacaktır.

            Poster Hazırlama Bilgileri :

Sempozyum için sunulacak posterlerin hazırlanmasında öğrencilerimize yol göstermek amacıyla, Enstitümüzce bazı biçimsel ölçütler belirlenmiştir. Bu ölçütlere şu linkten ulaşılabilinir. Yine öğrencilerimize kolaylık ve zaman kazandırmak amacıyla oluşturulmuş olan bir örnek poster şablona ilgili link tıklanılarak ulaşılabilinir.

Bu şablon, tamamiyle yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuş bir şablondur. Sunulacak posterlerde, birebir bu şablon formatının uygulanması beklentisi (İki veya üç sütündan oluşan bir yapı olma şartı veya şekil ve tabloların konumlandırmaları konusunda bir standart arayışı gibi) bulunmamaktadır. Posterlere ilşkin ölçütler dikkate alındığında, bu ölçütlerin biraz daha dışına çıkılmasında (%10 kadar bir opsiyon mevcuttur); yani başlık 42 punto istenmişse, bu 45 veya 46 olduğunda bir sorun teşkil etmeyecek veya 70x100 cm boyutlarındaki bir posterin 80x110 cm boyutlarına ulaşması tolere edilecektir. Ancak bu üst sınırların aşılması poster sunumları için kullanılan alanların kullanımında verimsizliğe ve problemlere yol açacağı için, verilen ölçülere olabildiğince sadık kalınması beklenmektedir. Buna karşın bu formatların dışına çıkılması kaçınılmaz ise, bu konuda Enstitimüz Sekreterliği ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

            Uygulama :

Tez aşamasında olan bütün öğrencilerimiz tezlerini tamamlayıncaya kadar geleneksel olarak düzenlenecek olan bu sempozyumda en az bir defa Poster sunacaklardır.

            Başarı :

Sempozyumda Poster sahiplerine katılım belgesi verilecektir.

            Dergi :

Seçilen Posterlerin makale olarak düzenlenlenmesi sağlanıp, Enstitümüz tarafından çıkarılan "Mugla Journal of Science and Technology" dergisinde basılacaktır.

            Not :

Yaptıkları çalışmalar ile ilgili prototip, deney düzeneği, örnek çalışması vb. sunmak isteyen öğrencilerin başvuru şablonunda bunu belirtmeleri gerekmektedir.

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Bağlantılar
Akademik Takvim
Yukarı Çık